I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Pokoj vám!

Modlitba za mír

Duchovní pořady

Premiéra: 15.6.2022

Výroba: 2022

Přenos modlitby z kostela sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. Modlitbu vede P. Kamil Obr a schola farnosti.

Duchovní pořady

Premiéra: 15.6.2022

Výroba: 2022