I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

15. 6. 2022

Zpravodajství

Premiéra: 15.6.2022

Výroba: 2022

Slavnost Seslání Ducha Svatého v Jeruzalémě

Věřící v Jeruzalémě prožili intenzivní modlitební víkend u příležitosti Svatodušních svátků.


Nové Letnice pro Jeruzalém

Vigilii Letnic jeruzalémského patriarchátu poprvé zorganizovaly nové církevní komunity a hnutí.


Památka Petrova primátu

V kostele v Tabze na břehu Tiberiadského jezera se konala mše svatá na památku udělení primátu svatému Petrovi.


Nové centrum sociálních služeb v Betlémě

Kustod Svaté země otec Francesco Patton slavnostně otevřel centrum s názvem „Rytíři Ježíšova Narození“, které nabízí duchovní i zdravotnickou podporu místní křesťanské komunitě.


Vanilkové víno ve starověkém Jeruzalémě

Studie Izraelského památkového úřadu a Univerzity v Tel Avivu přibližuje stravovací návyky v Jeruzalémě v období prvního Chrámu.

Zpravodajství

Premiéra: 15.6.2022

Výroba: 2022