I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Za obzorem

CampFest 2022, více než festival

Publicistika

Premiéra: 17.6.2022

Výroba: 2022

Rozhovor s Lýdií Rišovou a Milošem Ferencem, koordinátory festivalu CampFest.
Multižánrový festival CampFest oslaví v roku 2022 své 24. narozeniny. Každoročně je tento festival střetnutím více než 6000 mladých lidí a velkou radostnou oslavou Boha, ktorý je hodný veškeré chvály. Na čtyřech pódiích přináší pestrou směsici uctívání, koncertů, tance, přednášek, seminářů, divadla a filmu, dětského programu, sportovních a kreativních aktivit.O tom, že nad tím vším je touha po probuzení a proměně mladé generace a celé společnosti skrze Kristem proměněné životy, v rozhovoru s moderátorem Jankem Ženatým hovoří koordinátoři festivalu CampFest Lýdia Rišová a Miloš Ferenc.

Publicistika

Premiéra: 17.6.2022

Výroba: 2022