I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

22. 6. 2022

Zpravodajství

Premiéra: 22.6.2022

Výroba: 2022

Svatý Antonín, svědek a hlasatel míru

13 června oslavili věřící v Jeruzalémě svátek patrona Kustodie Svaté země svatého Antonína z Padovy, velkého hlasatele míru.


Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života.

V bazilice Božího hrobu v Jeruzalémě se konala slavnost Corpus Domini za účasti latinského patriarchy Jeruzaléma mons. Pierbattisty Pizzabally.


Dokončena oprava Domu tří králů

Po třech letech byla dokončena rekonstrukce Domu tří králů v Betlémě. Víceúčelové zařízení, které bude nabízet různé služby poutníkům i místním křesťanům, požehnal kustod Svaté země otec Francesco Patton.


Tři králové jsou v nás

Italský výtvarník Franco Vignazia přibližuje historii obrazu, který namaloval pro nově opravené centrum Dům tří králů.


Jeruzalémské Staré město je bezbariérové

Po dvanácti letech usilovné práce je jeruzalémské Staré město kompletně bezbariérové a přístupné všem osobám se zdravotním postižením.

Zpravodajství

Premiéra: 22.6.2022

Výroba: 2022