I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Svět podle Jana Pavla II.

Dokumentaristika

Premiéra: 10.7.2022

Výroba: 2020

Polsko, Irsko, Indie, Mexiko. Odlišné kultury, odlišné společnosti, jedna církev a její světec – Jan Pavel II. Svět podle Jana Pavla II. je příběh o síle, jakou tento papež přinesl komunitám, které navštívil. Jak se tyto komunity změnily od doby jeho apoštolských cest? Zbylo něco z nadšení ze setkání s ním? Pokud ano, tak co? Tento dokumentární film přibližuje příběhy lidí, kteří se zúčastnili setkání se Svatým otcem Janem Pavlem II. Jejich svědectví jsou obohacena o unikátní archivní záběry, s nimiž dohromady utvářejí zajímavý, komplexní a emotivní příběh, poutavý pro diváky na celém světě.

Režie: Piotr Kornobis 

Délka: 52’

Výroba: 2020

Dokumentaristika

Premiéra: 10.7.2022

Výroba: 2020