I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpěváčci

MFF Strážnice 2022

Hudba - folklor

Premiéra: 10.12.2022

Výroba: 2022

Písňovou cestičkou k domovu. Záznam vystoupení dětských souborů i jednotlivců.
Komponovaný hudební pořad lidových písní z Čech, Moravy a Slezska v podání vybraných dětských sólistů se opírá o výsledky regionálních a zemských kol soutěže Děti a píseň – Zpěváček 2021 a 2022. Uchování, předávání a rozvoj lokálního a regionálního lidového písňového repertoáru v současné době nejvíce záleží na probuzeném zájmu mladé generace o vlastní kulturní dědictví. Neobejde se bez zapálených a obětavých pedagogů, rodičů a vzorů v podobě současných nositelů hudební a pěvecké tradice toho kterého kraje. Nejdůležitější je však stále motivovaný dětský talent, přístupný mezigeneračnímu dialogu i dobrodružným výletům do historie vlastního kraje, obce či rodiny. Podpořit takové vnímavé dětské osobnosti a jejich dospělé inspirátory chce i náš přehlídkový pořad.

Hudba - folklor

Premiéra: 10.12.2022

Výroba: 2022