I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Visoko som viskočel

MFF Strážnice 2022

Hudba - folklor

Premiéra: 5.11.2022

Výroba: 2022

Vyhadzované tanečné motivy a myjavská paličkovaná čipka. Záznam pořadu z MFF Strážnice 2022.
Trhy a jarmarky (výroční trhy) byly v minulosti v městech a městečkách místy výměny zboží i centry kulturního a společenského života. Protože se v luteránské metropoli Myjavě konaly trhy pravidelně o sobotách, sloužily v době pronásledování evangelíků také jako záminka, neboť se po nich konaly dodatečné bohoslužby, které tajně navštěvovali luteránští evangelíci z okolí i z blízké Moravy. Pro Myjavu tedy měly trhy i další rozměr podpory a zachování většinového vyznání.
Trhové a jarmareční právo bylo Myjavě uděleno na počátku 18. století zemským privilegiem čachtického panství. Bez tohoto práva existovaly i v předchozím období trhy a jarmarky, ale načerno. Trh se konal vždy ve středu a v sobotu. Sešli se na něm nejen měšťané (meščani), ale i kopaničáři – obyvatelé okolních rozptýlených samot (kopanic), kteří si při té příležitosti vyřizovali své záležitosti ve městě, na úřadě, u lékaře, notáře, zubaře, veterináře... Kopaničáři na trhu prodávali své hospodářské přebytky především tehdy, když potřebovali peníze na uvedené záležitosti. Jinak směňovali zboží za zboží.
Své prodejní místo měli na trzích i řemeslníci a obchodníci, kteří jinak provozovali v Myjavě své vlastní obchody. Na trhu nebo jarmarku nabízeli své zboží. Známé byly také překupnice, které chodily po kopanicích od domu k domu a skupovaly máslo, vejce, mák, ořechy, med, květiny... Toto zboží pak s náležitým ziskem prodávaly.
Myjava měla také povoleno osm jarmarečných dnů s pevně stanoveným datem konání, a to např. ve středu po Pavlově obrácení či ve středu po svátku Josefa... Běžné prodejce v těchto dnech doplňovaly zábavní atrakce, jarmareční zpěváci a muzikanti. Nechyběli ani lacní Jožkovia (prodejci „štěstíček“ a nejrůznějších drobností) či žebráci. Po dobrém obchodě skončili návštěvníci i prodejci v mnoha myjavských krčmách, šencích a pohostinstvích. Bylo třeba zapít obchody, zaplatit zpropitné (oldomáš), což pravidelně končilo zpěvem a tancem.
Na pozadí jarmareční atmosféry program představí prostřednictvím jejich současných nositelů dva významné prvky zapsané na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví Slovenska: tance s vyhazováním z myjavsko-trenčínské oblasti a tylovou paličkovanou krajku Myjavské pahorkatiny.

Hudba - folklor

Premiéra: 5.11.2022

Výroba: 2022