I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Primiční mše svatá P. Lukáše Gelnara

Velehrad, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje

Duchovní pořady

Premiéra: 3.7.2022

Výroba: 2022

Záznam primiční bohoslužby. Primiční kazatel P. Miroslav Herold, SJ.

Duchovní pořady

Premiéra: 3.7.2022

Výroba: 2022