I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

29. 6. 2022

Zpravodajství

Premiéra: 29.6.2022

Výroba: 2022

Vydejte se na pouť do Svaté země

Kustod Svaté země otec Francesco Patton vybízí věřící z celého světa, aby se vydali na pouť do Svaté země: „Nebojte se a přijďte navštívit posvátná místa.“


Den otevřených dveří v klášterech a náboženských komunitách

Některé řeholní kongregace a náboženské komunity v Jeruzalémě uspořádaly „den otevřených dveří“. Byla to příležitost ke vzájemnému poznání spojená s možností zakoupit si různé klášterní produkty a výrobky.


Antické sloupy přepraveny do muzea

Pět vzácných antických sloupů a dvě ozdobné hlavice byla přepraveny z Getseman do Muzea Svaté země. Až do roku 1969 se tyto památky nacházely v bazilice Božího hrobu.


Turné hudebního díla „František a sultán“

Hudební oratorium „František a sultán“, které vzniklo v produkci Kustodie Svaté země u příležitosti 800. výročí setkání světce s egyptským sultánem, bylo odehráno v pěti italských městech.


Hudba sjednocuje národy

Mužský sbor rusko-amerického hudebního institutu „Patriarcha Tichon“ vystoupil na koncertu v Jeruzalémě. Zazněly především sklady ruského hudebního skladatele Rachmaninova.


Svátek svatého Jana Křtitele

Ve čtvrtek 23. června se slavily první nešpory ze slavnosti Narození sv. Jana Křtitele na místě Svatý Jan na Poušti.

Zpravodajství

Premiéra: 29.6.2022

Výroba: 2022