I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

6. 7. 2022

Zpravodajství

Premiéra: 6.7.2022

Výroba: 2022

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Ve dnech 23. a 24. června slavili věřící v Ein Karem slavnost Narození svatého Jana Křtitele.


Svátek svatých apoštolů Petra a Pavla

Mši svatou ze slavnosti apoštolů Petra a Pavla sloužil kustod Svaté země otec Francesco Patton v kostele sv. Petra v Jaffě.


Noví kněží Svaté země

V den slavnosti svatých Petra a Pavla přijalo kněžské svěcení v kostele sv. Salvátora v Jeruzalémě deset kandidátů – členů františkánského řádu.


Návraty k pramenům víry

Pokračují diecézní poutě do Svaté země, kde jsou kořeny naší křesťanské víry.


Gaza mezi chudobou a nadějí

Latinský patriarcha Jeruzaléma mons. Pierbattistra Pizzaballa navštívil Pásmo Gazy.

Zpravodajství

Premiéra: 6.7.2022

Výroba: 2022