I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

13. 7. 2022

Zpravodajství

Premiéra: 13.7.2022

Výroba: 2022

Neboj se, jen věř!“

Ve dnech 4. až 15. července se františkání z kustodie Svaté země shromáždili v Jeruzalémě na své kustodiální kapitule.


Vyprat své šaty v Beránkově krvi

V Getsemanech se konala slavnost Ježíšovy Nejsvětější krve.


Archa Nové smlouvy mezi Starým a Novým zákonem

V Krirjat Yearimn 2. července prožili věřící svátek Panny Marie Archy Nové smlouvy.


Jeruzalémská církev a migranti

Hovořili jsme s otcem Nikodemem Schnabelem, který je vikářem latinského patriarchátu v Jeruzalémě pro migranty a žadatele o azyl.


Význam poutí do Svaté země

„Poutě do Svaté země jsou příležitostí, jak naslouchat Božímu slovu tam, kde bylo zjeveno,“ říká kustod Svaté země otec Francesco Patton.


Prožívat zkušenost Vzkříšení

Křesťanské informační středisko v Jeruzalémě otevřelo novou multimediální výstavu o bazilice Božího hrobu.

Zpravodajství

Premiéra: 13.7.2022

Výroba: 2022