I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

27. 7. 2022

Zpravodajství

Premiéra: 27.7.2022

Výroba: 2022

Přijeďte do Svaté země!

Kustod Svaté země otec Francesco Patton v druhé části rozvoru opakuje výzvu všem poutníkům, aby se nebáli přijet do Svaté země.


Mládež z USA navštívila Svatou zemi

Osm tisíc mladých lidí sdružených v Neokatechumenátním hnutí navštívilo nedávno Svatou zemi.


Svátek Panny Marie Karmelské

V Haifě se 16. července konalo tradiční procesí u příležitosti svátku Panny Marie Karmelské.


Svátek svatého Eliáše v Haifě

Věřící z Galileje oslavili 20. července svátek svatého proroka Eliáše v Haifě.


Starobylá synagoga v Aleppu

Izraelské národní muzeum připravilo výstavu, jejíž součástí je také virtuální prohlídka starověké synagogy v Aleppu.


Výstava indického františkána

V konventu svatého Salvátora vystavuje své obrazy mladý františkán z Indie, který studuje v Jeruzalémě.

Zpravodajství

Premiéra: 27.7.2022

Výroba: 2022