I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

3. 8. 2022

Zpravodajství

Premiéra: 3.8.2022

Výroba: 2022

Svátek svaté Marie Magdaleny na břehu Galilejského jezera

Svátek svaté Marie Magdaleny letos prožili věřící na břehu Galilejského jezera, kde se nacházejí pozůstatky města, ve kterém žila tato Ježíšova učednice.


Světový den prarodičů

U příležitosti Světového dne prarodičů přinášíme portrét rodiny Shomali z Beit Sahour, ve které se víra předává z generace na generaci.


Lékařka složila řeholní sliby

V cisterciáckém klášteře v Latrunu 22. července složila řeholní slib čistoty laická lékařka, která bude dále pokračovat ve své civilní profesi pediatra.


První laický generální ekonom Latinského patriarchátu

Sami Al-Youssef se stal prvním laickým generálním ekonomem Latinského patriarchátu v Jeruzalémě.


Na vlnách hudby

Hudební projekt souboru Amwaj Choir, který založili Michele Cantoni a Mathilde Vutt v Hebronu a v Betlémě, otevírá mladým Palestincům okna do světa.

Zpravodajství

Premiéra: 3.8.2022

Výroba: 2022