Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Zpravodajské Noeviny

30. 6. 2022

Zpravodajství

Premiéra: 30.6.2022

Výroba: 2022

REPORTÁŽE


Pouť rodin na Tetíně

Světové setkání rodin a Rok rodiny se v pražské arcidiecézi uzavřel poutí na Tetíně. Pro děti a rodiče byl připravený pestrý program s interaktivními stanovišti i divadelní představení. Setkání zahájila poutní mše svatá v kostele svaté Ludmily, celebrantem byl pomocný biskup Zdenek Wasserbauer.


Setkání křesťanské aktivní mládeže

Po dvouleté koronavirem vynucené pauze se v Dolních Počernicích konal patnáctý ročník setkání křesťanské aktivní mládeže. Na sportovně zaměřené akci se sešli účastníci z blízkého okolí i vzdálených diecézí. Získat putovní pohár nebylo až tak důležité, šlo zejména o obnovení starých přátelství a navázání nových.


Výstavy v brněnském Decézním muzeu

Diecézní muzeum v Brně představilo dvě zajímavé letní výstavy. Otevřené budou do 2. října.


Otcovo srdce

V Zábřehu na Moravě proběhla další z konferencí Otcovo srdce, která se snaží vytvořit prostor pro mezidenominační setkání. Dny plné Božího slova, chval a evangelizace provází také modlitby za konkrétní město, ve kterém se konference koná.


Učitelé na prahu prázdnin

Převzetím vysvědčení se před žáky a studenty otevřely dva krásné prázdninové měsíce. Pro učitele a rodiče mohou být třeba i časem k zamyšlení, jak dál. Vyučování skončilo i v Základní umělecké škole v Praze – Modřanech, kde hře na klavír učí Michal Tesař. Za pětadvacet roků své praxe ví mnohé o tom, jak by měl vypadat učitel, od kterého se třeba ani na prázdniny nechce. 


Prázdninové Klokoty

Prázdninové toulky mnohé z nás přivedou do některého z poutních míst s dlouhou historií. Klokoty stojí v okrajové části Tábora a jejich historie sahá až do středověku. Kostel Nanebevzetí Panny Marie pochází z počátku 18. století. O prázdninách tu pořádají večerní komentované prohlídky s hudebním doprovodem.

Z DIÁŘE


Hluk, 30. června – 4. července

Dolňácké slavnosti písní a tanců

Letošní národopisné slavnosti v Hluku začaly mší svatou, pokračovat budou vystoupením mnoha folklorních souborů a festivalem dechových hudeb. V neděli bude tradiční Jízda králů.


Želiv, 1. července

Slavnostní benedikce nového opata

Želivská Kanonie premonstrátů si novým opatem zvolila čtyřicetiletého Tadeáše Róberta Spišáka. V opatském kostele v Želivu ho do úřadu slavnostní benedikcí uvede biskup Jan Vokál.


Dolany u Hlinců, 2. července

Pouť v kostele sv. Petra a Pavla

Pouť v kostele sv. Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců zahájí bohoslužba slova. Bude i prodejní výstavka prací klientů Domova Zvíkovecká kytička, koncert Jakuba Smolíka a historická auta.


Radhošť, 2. července

Zahájení poutní sezóny

V kapli na Radhošti zasvěcené svatým Cyrilu a Metodějovi začne letošní poutní sezóna, bohoslužby zajišťují jednotlivé farnosti. Pátého července bude hlavní pouť ke cti svatých soluňských bratří.


Hluboké Mašůvky, 2. a 3. července

Hlavní pouť

Hluboké Mašůvky jsou jedním z nejvýznamnějších poutních míst brněnské diecéze. O prvním červencovém víkendu se v něm budou slavit hlavní poutní bohoslužby.


Starý Plzenec, 3. července

CykloPouť na rotundu sv. Petra a Pavla

CykloPouť do Starého Plzence začne u katedrály v Plzni. Od fary v Plzenci vyjde procesí k rotundě sv. Petra a Pavla, kde bude slavná poutní mše svatá. Navečer vystoupí Konivadlo.


Praha, 3. a 4. července

Oslavy svátku sv. Prokopa

Oslavy svátku sv. Prokopa budou na pražském hradě v chrámu Všech svatých. Archijerejskou svatou liturgii bude celebrovat biskup Ladislav Hučko, v pondělí budou nešpory a mše svatá.


Terchová, 3. – 5. července

Cyrilometodějské dny

Tradiční Cyrilometodějské dny v Terchové mají na programu několik mší svatých, koncerty i výstavu. Mši svatou v den svátku slovanských věrozvěstů bude slavit žilinský biskup Tomáš Galis.

Zpravodajství

Premiéra: 30.6.2022

Výroba: 2022