I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Jan Bula - Mučednická smrt a proces blahořečení

Dokumentaristika

Premiéra: 7.7.2022

Výroba: 2021

„Pán Bůh vyměřil mi krátký život, ale věřím, že nebyl nadarmo“

Tak zní úryvek z dopisu na rozloučenou, který napsal komunisty popravený kněz Jan Bula den před popravou. Od těchto události nás dělí na 70 let. Život Jana Buly a jeho mučednická smrt je nyní spolu s dalším komunisty popraveným knězem Václavem Drbolou předmětem procesu blahořečení.

V rodném Lukově u Moravských Budějovic můžeme navštívit několik památek připomínajících život Jana Buly. Za zmínku určitě stojí pamětní síň Jana Buly na místní faře. Zde můžeme vidět také výstavu s názvem „Vyhnanci“. Jedná se o vzpomínku na sedláky vyhnané komunistickým režimem ze svých domovů.

Dokumentaristika

Premiéra: 7.7.2022

Výroba: 2021