I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Mše svatá s uvedením nového pražského arcibiskupa na svatovojtěšský stolec

katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Praha

Duchovní pořady

Premiéra: 2.7.2022

Výroba: 2022

Přenos mše svaté s uvedením nového pražského arcibiskupa Mons. Jana Graubnera do úřadu.

Duchovní pořady

Premiéra: 2.7.2022

Výroba: 2022