Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Václav Drbola - Mučednická smrt a proces blahořečení

Dokumentaristika

Premiéra: 8.7.2022

Výroba: 2021

Václav Drbola, ve spojitosti s „babickým případem“ odsouzený a posléze popravený kněz, byl kvůli své víře konfrontován s komunistickým režimem ještě před tím, než se stal administrátorem farnosti Babice na Moravskobudějovicku. Přeložení na Vysočinu a setkání s Ladislavem Malým se však pro něj stalo osudným.
Václav Drbola se narodil 16. října 1912 ve Starovičkách nedaleko Hustopečí jako nejstarší dítě Růženy a Václava Drbolových. Později přišli na svět ještě čtyři synové a dvě dcery. Po absolvování obecné školy ve Starovičkách pokračoval Václav studiem na reálném gymnáziu v Hustopečích, kde v roce 1933 odmaturoval. Následně vstoupil do kněžského alumnátu v Brně a na diecézním bohosloveckém učilišti vystudoval teologii. Na kněze byl vysvěcen biskupem Josefem Kupkou v roce 1938 na svátek sv. Cyrila a Metoděje. Svou první mši svatou sloužil několik dní poté – v neděli 10. července – ve farním kostele ve Starovičkách.

Dokumentaristika

Premiéra: 8.7.2022

Výroba: 2021