I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Dědictví otců zachovej nám, Pane!

Dokumentaristika

Premiéra: 1.7.2022

Výroba: 2022

Již více než 15 let se v obci Čičmany, která leží pod Strážovskou vrchovinou, scházejí fujaristé na celostátní akci "Dědictví otců zachovej nám, Pane". Tuto významnou folklorní akci založili Juraj Kudjak a Michal Filo. V průběhu let se v Čičmanech sešlo více než tisíc fujaristů, aby podpořili zápis fujary na seznam světového dědictví UNESCO. Kromě vystoupení fujaristů a folklorních souborů se návštěvníci akce mohli těšit na tvůrčí dílny a výstavu pastýřských hudebních nástrojů. V dokumentu Dědictví otců zachovej nám, Pane vzpomínají na předchozí ročníky nejen fujaristé, ale i nadšenci, kteří se na přípravě této významné akce podíleli. 

Dokumentaristika

Premiéra: 1.7.2022

Výroba: 2022