I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Příběhy psané životem

Poznávám a přesto věřím

Dokumentaristika

Premiéra: 13.12.2022

Výroba: 2018

Věda a víra. Na první pohled dva naprosto rozdílné a neslučitelné pohledy na chápání světa. Jak je ale možné, že mnozí geniální vědci jako Einstein, Pascal či zakladatel genetiky Gregor Mendel byli věřící?
Věda a vědecké poznání se zakládá na poznatelnosti světa, jevů a zákonitostí pomocí empirického zkoumání a důkazů. Svá tvrzení podpírá přesným měřením a exaktními výpočty, neustále se opakujících jevů.
Na druhé straně Bible říká, že nic nevniklo náhodou, ale je výsledkem Božího záměru – inteligentního plánu.
Jsou opravdu tyto pohledy na chápání světa neslučitelné? Poslechněme si výpovědi některých současných slovenských a českých vědců.

Dokumentaristika

Premiéra: 13.12.2022

Výroba: 2018