I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Mše svatá z kostela Narození Panny Marie

Želiv

Duchovní pořady

Premiéra: 13.7.2022

Výroba: 2022

V Želivi začala Letní škola liturgiky. U této příležitosti vám přinášíme přímý přenos mše svaté přímo z premonstrátského kláštera.

Duchovní pořady

Premiéra: 13.7.2022

Výroba: 2022