I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Mše svatá z kostela Narození Panny Marie

Želiv

Duchovní pořady

Premiéra: 15.7.2022

Výroba: 2022

Přenos mše svaté z kláštera premonstrátů v Želivi.

Duchovní pořady

Premiéra: 15.7.2022

Výroba: 2022