I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Mše svatá z kostela Narození Panny Marie

Želiv

Duchovní pořady

Premiéra: 17.7.2022

Výroba: 2022

Přenos mše svaté z kláštera premonstrátů v Želivi. Celebruje Mons. Karel Herbst SDB, emeritní pomocný biskup pražský.

Duchovní pořady

Premiéra: 17.7.2022

Výroba: 2022