I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Primiční mše svatá P. Štěpána Jiřího Nováka

Nová Říše, kostel sv. Petra a Pavla

Duchovní pořady

Premiéra: 24.7.2022

Výroba: 2022

Záznam primiční mše svaté. Primiční kazatel - Mons. Pavel Posád.

Duchovní pořady

Premiéra: 24.7.2022

Výroba: 2022