I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Primiční mše svatá P. Josefa Biernáta

Suchá Loz, kostel sv. Ludmily

Duchovní pořady

Premiéra: 7.8.2022

Výroba: 2022

Záznam primiční bohoslužby.

Duchovní pořady

Premiéra: 7.8.2022

Výroba: 2022