Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Večerní modlitba

CSM Hradec Králové - úterý

Duchovní pořady

Premiéra: 9.8.2022

Výroba: 2022

Večerní modlitbu na CSM v Hradci Králové vedou moderátoři z týmu liturgie.
Hudebně doprovází VeKa těmito písněni: Nikdy nekončící milost, Hospodine nade mnou se smiluj, Jsem ti blízko, Pane, všechno, co by sis přál.
V modlitbě budeme naslouchat 2. listu Korinťanům - úryvku o plném prožívání přítomnosti a společně se pomodlíme Žalm 91.
Na závěr všem požehná biskup Pavel Posád.

Duchovní pořady

Premiéra: 9.8.2022

Výroba: 2022