Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Večerní program a modlitba

CSM Hradec Králové - středa

Duchovní pořady

Premiéra: 10.8.2022

Výroba: 2022

Přenos večerního programu a modlitby Vděčnost za dar života. Tématem dne je Buď vděčný.
I dnes uvidíte show Po stopách - tentokrát s lidmi, kteří sv. Pavla ovlivnili. Farizeus Gamaliel a velekněz Kaifáš budou rapovat!
Katecheze se dnes formou talkshow ujme biskup Tomáš Holub - společně se svými hosty: zakladatelkou organizace Cesta domů, akademickou malířkou Martinou Špinkovou, evangelickým farářem a vojenským kaplanem Ústřední nemocnice Praha, Pavlem Rumlem a jezuitou Petrem Vacíkem.
Chybět nebudou ani informace - dozvíte se např. že aplikace už funguje.
Na závěr dne se společně pomodlíme Breviář.
O hudební doprovod se postarala ostravská schola No Problema: Vzdejme Pánu díky (Svý kroky rozezpívej), Zář tváře tvé, Králi, milost nám dej, Zde jsem, chci tě chválit, Dobrý je Hospodin.

Duchovní pořady

Premiéra: 10.8.2022

Výroba: 2022