I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Mše svatá

CSM Hradec Králové - středa

Duchovní pořady

Premiéra: 10.8.2022

Výroba: 2022

Přenos středeční mše svaté z Celostátního setkání v Hradci Králové. Celebruje Mons. Jan Graubner, homílie Mons. Tomáš Holub.
Hudební doprovod zajistila Vesmírná Kapela: Vstávej a pojď, Kéž se v našich domech tančí, Neboj se, já budu s tebou, Z mnoha zrn, Nade vší mocí (Kvůli nám), Jen ty, Pane můj.

Duchovní pořady

Premiéra: 10.8.2022

Výroba: 2022