I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Mše svatá

CSM Hradec Králové - pátek

Duchovní pořady

Premiéra: 12.8.2022

Výroba: 2022

Přenos mše svaté z Celostátního setkání v Hradci Králové. Celebruje Mons. Antonín Basler, homílie: Mons. Pavel Konzbul.
Hudební doprovod zajistili KaPři: Pane Bože, přijď k nám, Náš Bůh, Aleluia, Toužím přinést na oltář, Má duše, chval Pána svého, Ty jsi můj štít, Hledám vás (Jsme jako kvítí, Hymna CSM Tábor 2007).

Duchovní pořady

Premiéra: 12.8.2022

Výroba: 2022