I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

30. 8. 2022

Zpravodajství

Premiéra: 30.8.2022

Výroba: 2022

REPORTÁŽE

Konference New Dawn

V prostorách kláštera Hájek se uskutečnilo charismatické setkání New Dawn.New Dawn neboli Nové Svítání je inspirováno charismatickou konferencí v anglickém Walsinghamu. Také u nás je pořadatelé připravují s touhou, aby tu každý zažil společenství živé církve.


Pravoslavná pouť v Jeseníku

Kostelík v jesenických horách slouží k setkávání v tichu a modlitbě nejen pravoslavným věřícím již osm let. Je zasvěcen svátku Proměnění Páně a svatému Nektariu Eginskému. Chrámový svátek spojený s poděkováním za úrodu tradičně zakončilo poutní putování.


Ekumenická setkávání s Biblí a uměním

Jako každým rokem, také letos se v Jánských Lázních konalo Ekumenické setkávání s biblí a uměním. Jeho cílem je reflexe současného světa z intelektuálního a uměleckého pohledu. Tématem letošního setkání byla „Společnost a církev v 21. století: Žijeme válečný mír?“ Účastníci hledali odpovědi na otázky spojené nejen s konfliktem na Ukrajině.


Opravy brněnského kostela svatého Jakuba

V gotickém chrámu svatého Jakuba v Brně pokračují naplno rozsáhlé opravy. Kostel bude mít novou střechu a vitráže. Obnova krovu a kamenných ozdobných prvků pláště kostela bude vyžadovat rozsáhlejší zásahy, než se původně předpokládalo.


Zámecká pouť v Hlohovci

Tradiční zámecká pouť se konala ve slovenském Hlohovci.


Porno není láska

Spolek NePornu podává pomocnou ruku těm, kteří jsou na pornu závislí a své závislosti se chtějí zbavit. Pestrý programu letošního multižánrového křesťanského festivalu United ve Vsetíně vytvořil prostor také na přednášku o tomto chorobném tématu.


Pietní koncert v Nymburku

Slavnostní pietní koncert v Nymburku připomněl události třicetileté války. Když v roce 1634 saská vojska dobyla město, vojáci vtrhli severním vchodem do chrámu svatého Mikuláše, dnes sv. Jiljí, a pobili všechny, kteří v něm doufali najít spásu a ochranu.Z DIÁŘE

 

Valašské Klobouky, 2. a 3. září

Konference Poslaný

Letošní konference Poslaný bude zaměřená na pastorační a evangelizační službu. Ve Valašských Kloboukách jí bude předcházet evangelizační program na náměstí pro širokou veřejnost.


Hora Matky Boží, 3. září

Dítě v srdci

Setkání na poutním místě Hora Matky Boží v Králíkách je určené rodinám, které ztratily miminko. Začne mší svatou, bude i prostor pro vzájemné sdílení a výlet. Zve hospic Dítě v srdci.


Chroboly, 3. a 4. září

Hlavní mariánská pouť

Dvoudenní program hlavní mariánské pouti v Chrobolech u Pardubic zahájí koncert skupiny Gentlemen Singers. V neděli bude slavnostní poutní mše svatá a po jejím skončení pestrý program u kostela.


Praha, 4. září

Vinobraní v klášteře

Vinobraní v klášteře pořádá Domov sv. Karla Boromejského v Praze-Řepích. Vystoupí Jožka Šmukař s cimbálovou muzikou, bude i folk a folklor, program pro děti, občerstvení a různé stánky.


Brno, 4. září

Benefiční koncert pro misie

Benefiční koncert pro Salesiánské misie v Bulharsku rozezní brněnské Denisovy sady. Bude rovněž představeno Salesiánské dílo v této zemi s informacemi o stavbě školy a kostela ve Staré Zagoře.


Český Těšín, 4. září

Slavnost sv. Melichara Grodeckého

Každoroční slavnost sv. Melichara Grodeckého spojuje věřící z polského Cieszyna a Českého Těšína. Společně uctí patrona obou měst u příležitosti 403. výročí jeho mučednické smrti.


Praha, 5. září

Koncert duchovní hudby

V pražském malostranském kostele Panny Marie pod Řetězem zazní skladby Georga Telemanna a Antonia Vivaldiho. Koncert duchovní hudby je dalším z cyklu Varhanní nešpory maltézských rytířů.


Šumperk, do 20. září

Jindřich Štreit: Být doma

Dokumentární fotografie Jindřicha Štreita z fungování domácí paliativní péče Charity jsou vystaveny v Šumperku. Jsou malou ukázkou z připravované publikace Být doma. 

Zpravodajství

Premiéra: 30.8.2022

Výroba: 2022