I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

ARTBITR - Kulturní magazín

Jistebnický kancionál

Publicistika

Premiéra: 26.9.2022

Výroba: 2022

Jen málokterý rukopis českého středověku je opředen tolika záhadami jako Jistebnický kancionál, písemná památka nedozírné výpovědní hodnoty z doby husitské. Knihu ve špatném stavu našel roku 1872 na půdě fary v Jistebnici u Tábora sedmnáctiletý student gymnázia v Táboře Leopold Katz, pozdější právník, mecenáš výtvarníků a podporovatel České akademie věd a umění. Katz upozornil na nález svého profesora klasické filologie na gymnáziu a jeho prostřednictvím se pak památka dostala k rukám historika Františka Palackého, který ihned rozpoznal její hodnotu. Jistebnický farář P. Josef Schuller pak rukopis věnoval Národnímu muzeu v Praze[1], v jehož knihovně se dosud nachází pod signaturou II C 7.

Publicistika

Premiéra: 26.9.2022

Výroba: 2022