I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

United 2022: Seminář Zdeňka Vojtíška

Moderní sekty

Vzdělávací pořady

Premiéra: 20.8.2022

Výroba: 2022

Zdeněk Vojtíšek je vedoucím katedry religionistiky na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. Badatelsky se zabývá především studiem kultů, sekt a nových náboženských hnutí. Je zakládajícím členem a mluvčím Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů. Částečně se věnuje také poradenské a psychoterapeutické práci.

V rámci festivalu se uskuteční seminář na téma Moderní sekty:

V semináři se účastníci budou zabývat otázkami tzv. sekt. Budeme se zamýšlet nad tím, kdo a proč asi zakládá nová náboženská společenství a kdo a proč se k nim asi přidává. Budeme hovořit o fenoménu vůdcovství a o dynamice náboženského společenství. Myslíte, že existuje něco jako mentální závislost na sektě? V této souvislosti nemůžeme minout ani otázku nebezpečnosti: Je dobré být před takovými skupinami ostražitý? Nebo se máme přímo bát? A nesetkáváme se náhodou s něčím podobným třeba i v církvích? Je třeba se zmínit také o okolnostech opuštění takových radikálních uskupení. Budeme hledat odpovědi na všechny tyto, a ještě jistě mnoho dalších otázek. Nenajdeme ale žádnou jednoduchou ani definitivní odpověď. Půjde spíš o to, podnítit myšlení a povzbudit k vlastnímu odpovědnému hledání. Hledání odpovědí nás všechny ostatně čeká celý život…

Vzdělávací pořady

Premiéra: 20.8.2022

Výroba: 2022