I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Noční univerzita

Bůh a čas

Duchovní pořady

Premiéra: 30.11.2022

Výroba: 2022

Záznam přednášky pronesené v rámci Letní školy liturgiky, Želiv 2022. Přednášející P. Petr Soukal.

Základním tajemstvím křesťanské víry je tajemství Trojjediného Boha. Protože jako křesťané vyznáváme, že Bůh je Otec, Syn a Duch Svatý, můžeme říci, že stvoření není „vedle“ Boha, ale „v“ Bohu – je stvořené skrze Krista a pro Krista a spočívá tam, kde je Syn – tedy v lůně Otcově. Boží věčnost tedy objímá stvořený čas a stvořený čas se stává prostorem, ve kterém se Bůh zjevuje a dává. O věčnosti dokonce můžeme – spolu s Hans Urs von Balthasarem – mluvit jako o věčném Božím čase. O čase, který zakoušíme zde na Zemi potom můžeme říci, že je odleskem, obrazem, ikonou Božího života.

Duchovní pořady

Premiéra: 30.11.2022

Výroba: 2022