I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Noční univerzita

Antifony v liturgii hodin

Duchovní pořady

Výroba: 2022

Proč jsou žalmy v Liturgii hodin uvedeny antifonami? Zpomalují modlitbu, nebo ji činí bohatší? Byly vybrány náhodně? Obsahují samy o sobě teologické poselství? Které slovo se v nich opakuje nejčastěji? Jak se o jejich užitečnosti diskutovalo na Druhém vatikánském koncilu? Co jsou Ó-antifony? Dozvíte se v záznamu přednášky P. Vojtěcha Novotného.

Duchovní pořady

Výroba: 2022