I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Noční univerzita

Naplnění času

Duchovní pořady

Premiéra: 21.12.2022

Výroba: 2022

Záznam přednášky pronesené v rámci Letní školy liturgiky, Želiv 2022. Přednášející P. Petr Soukal.

Vtělením Božího Syna věčnost vstoupila do času a ten se naplnil. Dokonce můžeme říci, že Bůh stvořil svět právě proto, aby se do nej mohl vtělit, a tak smysl a cíl celého stvoření naplnit. Co toto naplnění času ale znamená? Jak je ovšem možné, že „čas, který se naplnil“ neskončil, ale neustále pokračuje? Jak novozákonní svatopisci reagují na tento paradox? U apoštola Pavla a evangelisty Marka si všimneme živého očekávání Kristova příchodu. V pozdějších spisech svatého Lukáše uvidíme, že právě Skutky apoštolské jsou odpovědí na otázku: jak žít v naplněném čase, který neskončil, ale trvá?

Duchovní pořady

Premiéra: 21.12.2022

Výroba: 2022