I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Noční univerzita

Církev v dějinách, dějiny v církvi

Duchovní pořady

Premiéra: 4.1.2023

Výroba: 2022

Přednáška se zabývá významem motta “ecclesia semper reformanda” z hlediska dějin církve. Kristova církev je stále tatáž, a přesto nabývá v průběhu dějin různých forem (stylů). To hluboce souvisí s rozvojem synodality jako naplnění vize církve, kterou předkládá II. vatikánský koncil.

Duchovní pořady

Premiéra: 4.1.2023

Výroba: 2022