I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Noční univerzita

Mezi vtělením a parusií

Duchovní pořady

Premiéra: 18.1.2023

Výroba: 2022

Záznam přednášky pronesené v rámci Letní školy liturgiky, Želiv 2022. Přednášející P. Petr Soukal.

Kristovým vtělením se naplnil čas. Kristovým velikonočním tajemstvím – jeho smrtí, sestoupením mezi mrtvé, vzkříšením, vstoupením na nebesa a sesláním Ducha svatého – začaly „poslední časy“. Bůh, který mnohokrát a mnoha způsoby mluvil ústy proroků v těchto „posledních časech“ promluvil skrze svého jediného Syna. Uvidíme, že Bůh Otec nám dává pro tyto „poslední časy“ dva nesmírně cenné dary: dar Ducha svatého a dar církve. Jak spolu ovšem souvisí dílo Ježíše Krista a dílo Ducha svatého? Proč nemůžeme jedno oddělit od druhého? A proč mohl svatý Irenej říci o těchto našich „posledních časech“: „Kde je církev, tam je také Duch Boží“?

Duchovní pořady

Premiéra: 18.1.2023

Výroba: 2022