I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Noční univerzita

Hospodaření s časem

Duchovní pořady

Výroba: 2022

Téma hospodaření s časem a delegování je důležité pro každého, komu je svěřeno větší množství lidí. Brzy totiž zjistí, že se mu přes nejlepší snahu nedaří zvládat všechno, co se po něm chce a o čem je přesvědčen, že by měl dělat. Proto mnohé organizace nabízejí svým manažerům kurzy "time managementu" a pochvalují si, jak se díky nim zlepšil jejich výkon.

Podobně je tomu u hospodaření s časem. Známe slova apoštola Pavla: "Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali skutky, které nám Bůh připravil“ (Ef 2,10). Vědomí, že na prahu každého nového dne nás čekají skutky připravené pro nás Bohem, je fascinující. Bohužel často je neuskutečníme z nejrůznějších důvodů: nevidíme je, děláme, že je nevidíme, protože nám nevoní, jsme tak zaneprázdněni jinými věcmi, že nám na ně nezbývá čas, ... Později proto pravidelně vyznáváme: "Vyznávám se ..., že ... nekonám, co mám konat."
S problematikou delegování s setkáváme v Bibli už na začátku (Ex 18, 13 – 27). Je to ta pasáž, v níž Mojžíšovi říká jeho tchán: "Není to dobrý způsob, jak to děláš. Úplně se vyčerpáš, stejně jako tento lid, který je s tebou. Je to pro tebe příliš obtížné. Sám to nezvládneš."

Duchovní pořady

Výroba: 2022