I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Noční univerzita

Marek Vácha - Editace DNA – největší etické dilema současnosti

Vzdělávací pořady

Premiéra: 26.10.2022

Výroba: 2022

Farní vikář Římskokatolické akademické farnosti Praha (od roku 2007), přednosta Ústavu etiky na III. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a administrátor farnosti Lechovice u Znojma. Na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně vystudoval obor molekulární biologie a genetika, teologii studoval v Olomouci a v Bruselu. V letech 1997 a 2000 se účastnil dvou výprav na Antarktidu. V roce 2002 žil šest měsíců v trapistickém klášteře Sept-Fons ve Francii. Na Biskupském gymnáziu v Brně donedávna učil biologii a náboženství. Publikuje v řadě odborných i populárních periodik, zabývá se tématy evoluční biologie a lékařské i environmentální etiky.

Vzdělávací pořady

Premiéra: 26.10.2022

Výroba: 2022