I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Noční univerzita

Jan Royt - Ikonografie smrti, Posledního soudu a Apokalypsy

Vzdělávací pořady

Premiéra: 29.3.2023

Výroba: 2022

Jan ROYT stál u zrodu Ústavu dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě UK. Jako ocenění za svoji činnost na KTF obdržel v roce 2009 zlatou medaili sv. Vojtěcha od kardinála Dominika Duky. V roce 2000 byl přijat za člena prestižní zahraniční organizace Görres Gesellschaft (SRN). V letech 2006–2014 byl ředitelem Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty UK. Zabývá se starším uměním od raně křesťanské epochy až po konec baroka. Specializuje se na malířství středověku a křesťanskou ikonografii. Byl spoluautorem řady mezinárodních i domácích výstavních projektů. Od roku 2014 je prorektorem Univerzity Karlovy pro tvůrčí a ediční činnost.

Vzdělávací pořady

Premiéra: 29.3.2023

Výroba: 2022