Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Noční univerzita

P. Leoš Ryška SDB - Válka, solidarita, odpuštění, smíření

Duchovní pořady

Výroba: 2022

Leoš RYŠKA je kněz, salesián, režisér a filmový producent. Společně s Martinem Holíkem založil TV Noe, v níž je ředitelem. Spravuje římskokatolickou farnost Heřmanice. Vystudoval Teologickou fakultu v Litoměřicích a v roce 1989 byl vysvěcen na kněze. V roce 1995 úspěšně dovršil studium na VOŠ filmové ve Zlíně. Několikrát absolvoval stáž v Telepace Italia. Založil společnost Telepace, která se zabývá výrobou dokumentů a vzdělávacích pořadů. Jako režisér, kameraman a střihač podnikl řadu misijních cest do chudých afrických oblastí – Ugandy, Malawi, Zambie, ale také Oceánie – Papuy Nové Guiney, Indie nebo do Latinské Ameriky – Ekvádoru a Paraguaye. Podílí se také na misijních výpravách a jejich dokumentaci, např. do Papuy Nové Guiney společně s Filipem Breindlem a s P. Jiřím Šlégrem. Získal mnoho ocenění na různých festivalech a přehlídkách. Je pravidelným porotcem na festivalu dětského filmu v Ostrově nad Ohří. Kromě režijní a manažerské práce v TV Noe celebruje mše svaté, přímo přenášené televizí Noe.

Duchovní pořady

Výroba: 2022