I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Mše svatá s žehnáním malby ve farním kostele

Košice, kostel Božího milosrdenství

Duchovní pořady

Premiéra: 18.9.2022

Výroba: 2022

Přenos bohoslužby.

Duchovní pořady

Premiéra: 18.9.2022

Výroba: 2022