I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Za obzorem

Den církevního školství

Publicistika

Premiéra: 16.9.2022

Výroba: 2022

Den církevního školství na katolické a evangelické škole.

Římskokatolická církev si již tradičně 16. září, v den svátku sv. Ludmily, patronky vychovatelů. připomíná Den církevního školství. Moderátor Janek Ženatý navštívil dvě církevní školy - Cyrilometodějské gymnázium a střední odbornou školu pedagogickou v Brně, jednu z již zavedených a prestižních církevních škol a v září nově otevřenou ZŠ v Sudicích u Boskovic. Ta má za sebou neuvěřitelný příběh, kdy se po 160 letech do malotřídek této školy vrátila výuka, a tím se stala plnohodnotnou součástí rodiny škol Evangelické akademie.

Publicistika

Premiéra: 16.9.2022

Výroba: 2022