I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

A. Dvořák: Svatební košile

Podzimní festival duchovní hudby 2022

Hudba - vážná

Premiéra: 25.9.2022

Výroba: 2022

Zahajovací koncert z dómu sv. Václava v Olomouci.

program:
Antonín Dvořák: Svatební košile, kantáta pro sóla, smíšený sbor a orchestr podle balady K. J. Erbena, op. 69, B

účinkují:
Pavla Vykopalová / soprán
Tomáš Černý / tenor
Svatopluk Sem / baryton
Český filharmonický sbor Brno
Filharmonie Hradec Králové
Tomáš Brauner / dirigent

Hudba - vážná

Premiéra: 25.9.2022

Výroba: 2022