I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Výpravy do divočiny

Světlo v hlubinách

Publicistika

Výroba: 2022

Ichtyoložka Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D. z katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy se věnuje především smyslovému vnímání ryb.
Víte jak vidí ryby v hlubinách? Jsou ryby němé?

Publicistika

Výroba: 2022