I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

V souvislostech - Tereza Engelová: Protesty v Íránu

Publicistika

Premiéra: 1.10.2022

Výroba: 2022

V Íránu již víc než 14 dní dochází k násilným střetům mezi policií a demonstranty. Rozbuškou bylo úmrtí mladé ženy v důsledku brutálního zbití morální policií kvůli špatnému zahalení vlasů. O současné íránské společnosti i o možnostech proměny tamního dikátorského režimu hovoří Veronika Sedláčková s novinářkou Terezou Engelovou.

Publicistika

Premiéra: 1.10.2022

Výroba: 2022