I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Outdoorová videa Štěpána Dvořáka: Krajina okolo Javořice

Dokumentaristika

Premiéra: 6.2.2023

Výroba: 2020

Štěpán Dvořák vyráží z návsí Mrákotína, odkud po modré značce dobíhá k turistické základně Mrákotín na jižním břehu rybníka Dolní Mrzatec. Pokračoval kolem studánky Anička až do obce Lhotka, kde se zastavuje u slunečních hodin. Poté zahajuje náročný výstup po kamenném moři v přírodní rezervaci, kde ještě leží pořezané stromy nahoru ke zřícenině Štramberk, která je chráněná jako kulturní památka. Vykácenou částí lesa přebíhá na opačnou stranu kopce k ohništi na vyhlídkovém místě orientovaném směrem na obec Řásná. Výhled severovýchodním směrem tedy není rušen slunečními paprsky a lze tak spatřit vzdálenou větrnou elektrárnu Pavlov i věž hradu Roštejn. Přes vrchol kopce Vrch se dostává k náhornímu opuštěnému a nyní už zatopenému žulovému lomu Řásná. Hloubka vody je zde maximálně 16 m a potápěči mohou pod vodou obdivovat zatopenou důlní techniku a hromadu poházených pneumatik. Pokračuje dál po modré značce kolem srubu na louce, přes vykácený les až k arboretu Javořice, kde jsou na malé mýtině ukázky různých druhů dřevin. Po červené značce míří k nejznámějšímu rybníku v této oblasti - k Velkému pařezitému rybníku, pak dál kolem Plodového rybníka se přes les dostává k zatopenému lomu Řídelov a odtamtud až k hradu Roštejn. Druhá polovina dne je věnována návratu. Po modré značce dobíhá až na vrchol Javořice. Následuje náročné stoupání na vrchol Míchova skála, kde se  nachází skalní věže s výrazným charakterem mrazových srubů. Na konci cesty probíhá kolem několika studánek a na kopec Bradlo, kde se nachází dřevěná socha čerta v lidské velikosti od místního řezbáře Ivana Šmída.

Dokumentaristika

Premiéra: 6.2.2023

Výroba: 2020