I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Irsko, hluboce zakořeněná víra

Dokumentaristika

Premiéra: 3.10.2022

Výroba: 2021

V tomto dokumentu P. Luke Demasi, SHM, v současnosti misionář v Irsku, hovoří o kořenech víry v Irsku. Víra přišla do Irska prostřednictvím svatého Patrika. Ten byl nejdřív otrokem. Když znovu získal svobodu, cítil vnitřní volání k víře. Svatý Patrik zapálil oheň víry v silných mužích a vzdělával je. Ti později opustili Irsko, aby evangelizovali Evropu. Navzdory různým hrozbám (zejména kvůli rozchodu Jindřicha VIII. s církví) byla víra Irsku zachována. Došlo k vstupu protestantismu a pronásledování anglickou korunou, která ovládla území Irska i jeho majetek. Růženec a mše irskému národu dodával sílu zůstat věrný víře i přes mnohá soužení.

Dokumentaristika

Premiéra: 3.10.2022

Výroba: 2021