I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Druhé šance

Dokumentaristika

Premiéra: 2.11.2009

Výroba: 2008

Všeobecně řečeno, Rusko je svérázná země. Rusové jsou výjimeční něčím, co nenajdete v celé západní Evropě. Velkou schopností k rychlému rozvoji, ale stejně tak schopností k rychlému morálnímu úpadku. Alkoholismus, lépe řečeno spotřeba alkoholu v Rusku, jako i v jiných zemích, musí být vnímána v kulturních, stejně jako v historických souvislostech. Je zřejmé, že alkohol je v některých situacích vnímán jako řešení nepřekonatelných problémů, způsob spolehlivého ventilu. Nicméně, to pouze vypadá jako řešení, protože to pak vede k něčemu daleko horšímu, což vyžaduje už pomoc řešení zvenčí. Alkoholová a drogová závislost je prokletím naší společnosti. Myslím, že kořeny toho stavu spočívají v našem ateismu. Že jsme žili tak dlouhou dobu bez Boha, že jsme se rozhodli „dělat všechno vlastním způsobem“. Bez vztahu k Bohu, se všechno smělo. Přístup nakonec vyústil ve formování mnoha alkoholových a drogových seskupení se všemi hroznými důsledky, včetně množství rozpadlých manželství. Kořeny těchto závislostí, ať už jde o alkohol, drogy nebo cokoli jiného, je vždycky pokusem uniknout z něčeho nebo před něčím, pokus zastírat pravdu, zapomenout na cokoli, co je silnější než my. Lidé se odvracejí od Boha neschopní ovládat své chování a chyby a zažívají rozvrat osobnost. A v této chvíli je důležité, nehledě na lékařské a psychologické aspekty tohoto problému, obnovit to, čemu se říká znovunabytí víry v Boha, a tím pádem se vrátit k víře v sebe sama. Ve skutečnosti musíme otevírat srdce a naše myšlení tak, abychom vnímali a hledali potřeby a nacházeli společnou řeč v řešení problémů.

Dokumentaristika

Premiéra: 2.11.2009

Výroba: 2008