I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

5. 10. 2022

Zpravodajství

Premiéra: 5.10.2022

Výroba: 2022

Starat se o druhé“ je výzva

Ve vesnici Nes Ammim se z iniciativy hnutí Focolare setkalo asi 150 účastníků různých konfesí, kteří společně diskutovali na téma, jak pomáhat druhým lidem.


Patnácté výročí Domu Dítěte v Betlémě

Dům Dítěte v Betlémě od svého založení v roce 2007 poskytuje útočiště dětem a mládeži od 6 do 18 let věku. Mladí lidé, kteří která pocházejí z problematických rodin, zde mohou získat vzdělání a novou naději do budoucna.


Křesťané jsou součástí Svaté země

V Betlémě se konal druhý ročník festivalu „Příběh Ibn al-Balada“, který organizuje generální sekretariát hnutí „Mládež Ježíšovy země“.


Po stopách emauzských učedníků

Ve vesnici Emmaus El Qubeibeh sloužil kustod Svaté země otec Francesco Patton mši svatou u příležitosti svátků svatých emauzských učedníků Simeona a Kleofáše.


Liturgické svátky na konci září

V poslední zářijový týden slavili věřící ve Svaté zemi svátek svatých archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela, a o den později také svátek svatého Jeronýma, který všechno své úsilí věnoval studiu a šíření Písma svatého.

Zpravodajství

Premiéra: 5.10.2022

Výroba: 2022