I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Nevybroušené diamanty

Dokumentaristika

Premiéra: 26.10.2009

Výroba: 2008

Materiální chudoba a ztráta vyhlídek do budoucna způsobují nezaměstnanost a lidé se cítí tracení a opuštění. Mladí lidé se třeba snaží hledat práci, ale ztráta vyšších hodnot způsobuje, že peníze utrácejí za alkohol, drogy a ve hracích automatech. Když pak člověk vidí, jak je společnost v našem městě devastována těmito třemi problémy. Otec Fink pomáhat i těmto lidem. Ačkoli drogy jsou velkým problémem, mladí lidé žijí dál v tomto pekle. Jsou závislí na drogách a alkoholu. Proto někteří přicházejí do Školy života, ne že by museli, ale že sami chtějí. Máme tady případy lidí, kteří neslyšeli absolutně nic o Bohu a přicházejí sem, aby se spolu s námi modlili a tak se jejich srdce postupně otevírají. Práce je také důležitá, protože díky práci všechno dostává určitý řád a přináši do našich životů a duší klid a pořádek. Vítáni jsou i pravoslavní věřící i muslimové. Důležité je, že sami chtějí být uzdravováni. Kontakt s příbuznými není dovolen po dobu tří měsíců, dokonce je zakázáno i telefonování, všechny schůzky jsou zakázány. To znamená, že člověk zde tráví veškerý čas. Je doprovázen jen Andělem strážným, nevěříme nikomu. Tím, že pomáháme lidem v nouzi dokazujeme, že věříme v Boha a milujeme ho. Pak se Bůh postará o všechno. Víra ve velký závazek, stojí to obrovské úsilí, velkou pozornost, ale díky této práci jsem se naučil rozumět víře, jak ji myslí Království Boží. Dohlížení na závislé je snad největší výzvou, ke které duchovní může být povolán.

Dokumentaristika

Premiéra: 26.10.2009

Výroba: 2008